Najlepsze przepisy kulinarne. Zdradzamy sekretne przepisy naszych babć oraz przepisy kulinarne współczesnej kuchni.
» Strona Główna
wtorek, 2 marca , 2021

Polityka prywatności - Darmowe ogłoszenia, przepisy kulinarne, informacje.

Wstęp

ADMINISTRATOR serwisu ALEBABKA przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności danych przekazywanych przez UŻYTKOWNIKÓW, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Każdy UŻYTKOWNIK korzystając z zasobów i możliwości serwisu ALEBABKA wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w zakresie bezpośrednio związanym z funkcjonowaniem serwisu oraz w innych prawem przewidzianych przypadkach. Otwieranie i przeglądanie witryny serwisu ALEBABKA jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszej POLITYKI PRYWATNOŚCI.

Zbieranie danych

W procesie rejestracji UŻYTKOWNIK dobrowolnie przekazuje dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail etc.) i rozrachunkowe (numer NIP, adres siedziby etc.) w zakresie koniecznym do jego identyfikacji oraz prowadzenia transakcji za pośrednictwem serwisu.

Ponadto serwis ALEBABKA automatycznie pobiera dane techniczne UŻYTKOWNIKA, takie jak używany protokół internetowy, system operacyjny, typ przeglądarki, liczba odwiedzin witryny oraz adresy odwiedzanych stron internetowych.

Na komputerach UŻYTKOWNIKÓW i innych osób odwiedzających witrynę ALEBABKA mogą być umieszczane informacje niezbędne do ich identyfikacji (tzw. pliki "cookies").

Bezpieczeństwo

Dane gromadzone w systemie są przechowywane przy zastosowaniu wszelkich dostępnych rozwiązań technicznych zapewniających ich integralność oraz niedostępność dla osób nieupoważnionych.

Udostępnianie danych

UŻYTKOWNIK dokonując rejestracji dobrowolnie wyraża zgodę na publikowanie w zamieszczonych ogłoszeniach swojego numeru telefonu oraz miejscowości.  Ponadto dane gromadzone w systemie mogą być udostępniane organom państwa w granicach ich kompetencji na zasadach i warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa.

UŻYTKOWNIK powinien mieć świadomość, iż żadna dostępna technologia informatyczna nie gwarantuje absolutnej ochrony danych gromadzonych w systemie i zawsze istnieje pewne ryzyko przechwycenia danych przez osoby trzecie. ADMINISTRATOR dokłada najwyższej staranności w celu zminimalizowania ryzyka nieautoryzowanego dostępu do zebranych informacji osobowych, ich niewłaściwego użycia i wyeliminowania wszelkich niedokładności przy pomocy takich technik jak kodowanie, szyfrowanie i in.

Zmiana danych

UŻYTKOWNIK ma możliwość zmiany danych w każdym czasie. Wszelkie dane przekazywane przez UŻYTKOWNIKA w procesie rejestracji oraz w razie zmiany, powinny być zgodne z prawdą. UŻYTKOWNIK ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za skutki podania nieprawdziwych danych.

Usunięcie danych

UŻYTKOWNIK ma możliwość usunięcia danych w każdym czasie.  W tym celu należy przesłać wiadomość e-mail do ADMINISTRATORA SERWISU  z informacją o usunięciu konta.

Zmiany Polityki Prywatności

ADMINISTRATOR może zmienić powyższe zasady Polityki Prywatności w każdym czasie, na zasadach określonych w REGULAMINIE.

Pomoc

Wszelkie pytania związane z funkcjonowaniem serwisu ALEBABKA, REGULAMINEM, POLITYKĄ PRYWATNOŚCI mogą Państwo kierować pod adres elektroniczny admin@alebabka.pl ,

Top